FAQs Complain Problems

नक्सा पास गर्नको लागि के के चाहिन्छ ।

नक्सा पास गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरूः

१. घर नक्सा