हिंसा पिडित महिलालाई न्यायिक समितिबाट राहत वितरण !!!