FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका इमेलहरु

१.    गाैरीगंगा नगरपालिका    info.gaurigangamun@gmail.com  

२.    नगर प्रमुख सचिवालय    ggmayorsecrectory@gmail.com

३.    नगर उप-प्रमुख    anchalachy77@gmail.com

४.    प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत   joshikhagendra725@gmail.com

५ .   IT-Officer    ito.gaurigangamun@gmail.com 

 

जन प्रतिनिधि