FAQs Complain Problems

अविवाहित प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

२. वडा बाहिरको नागरिकता भए बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

उल्लेखित कागजातहरु सहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । स्थलगत सरजमिन तथा अन्यजाँचबुझको आधारमा प्रमाणित गरिनेछ ।

जन प्रतिनिधि