FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (सूचना प्रकाशन दररेट सम्बन्धी) ! !! !!!

७९/८० 12/03/2022 - 14:00

गौरीगङ्गा नगरपालिकाको बार्षिक खरिद योजना, २०७९

७९/८० 11/25/2022 - 20:15 PDF icon APP.GGM-2079pdf.pdf

स्वास्थ्य संस्थाहरुका औषधीहरु खरिदको लागी दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य शाखा) ! !! !!!

७९/८० 11/25/2022 - 20:02

(दोस्रो पटक प्रकाशित) पशुपन्छी उपचारको लागी औषधीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७९/८० 11/24/2022 - 08:04

(पाँचौ पटक प्रकाशित) ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवाको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७९/८० 11/24/2022 - 07:51 PDF icon https://gaurigangamun.gov.np/sites/gaurigangamun.gov.np/files/5th%20bid%20doc%20hard%20copy%20and%20reduced.pdf, PDF icon 5th bid doc hard copy and reduced.pdf

Invitation for Bids for the Construction of Various Civil Works.

७९/८० 11/14/2022 - 12:45 PDF icon SUCHANA 1ST STAGE.pdf

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि शाखा) ! !! !!!

७९/८० 11/13/2022 - 10:52

दर रेट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (पशु सेवा शाखा) ! !! !!!

७९/८० 11/13/2022 - 10:49

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य) ! !! !!!

७९/८० 11/07/2022 - 11:34

स्वास्थ्य औषधी तथा उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७९/८० 11/07/2022 - 11:29 PDF icon Health MEDICINE GGM.pdf, PDF icon suchana health medicine.pdf

Pages