FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र नं. १।२०७८।७९ कवाडी कर संकलन ठेक्का सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७९/८० 07/23/2021 - 12:44

सूचना ! सूचना !! सूचना !!

७७/७८ 03/31/2021 - 12:02

बोलपत्र खोलिने बारे सूचना ! !! !!!

७७/७८ 03/26/2021 - 15:16

ठेक्का नं. २४।०७७।०७८ १५ सैया आधारभुत अस्पताल निर्माण सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७७/७८ 03/21/2021 - 17:07 PDF icon IMG_20210317_0001.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७७/७८ 02/19/2021 - 10:46

भुलसुधार गरिएको सूचना ! !! !!!

७७/७८ 01/28/2021 - 13:04

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/28/2021 - 12:56

Sealed Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration.

७७/७८ 11/12/2020 - 11:46

पु:न नदीजन्य सामग्रीको कर उठाउने ठेक्का (E-bidding) सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७७/७८ 11/04/2020 - 11:25

नदीजन्य सामग्रीको कर उठाउने ठेक्का (E-bidding) सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७७/७८ 10/16/2020 - 09:28

Pages