FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भुलसुधार गरिएको सूचना ! !! !!!

७७/७८ 01/28/2021 - 13:04

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/28/2021 - 12:56

Sealed Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration.

७७/७८ 11/12/2020 - 11:46

पु:न नदीजन्य सामग्रीको कर उठाउने ठेक्का (E-bidding) सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७७/७८ 11/04/2020 - 11:25

नदीजन्य सामग्रीको कर उठाउने ठेक्का (E-bidding) सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

७७/७८ 10/16/2020 - 09:28

Sealed Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration.

७७/७८ 09/20/2020 - 14:22

बोलपत्र आशयको सुचना

७६/७७ 06/08/2020 - 16:38

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 06/03/2020 - 13:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 06/03/2020 - 13:16

चौमाला बालुवागडा सडक ग्राभेलका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७६/७७ 05/27/2020 - 13:34

Pages