FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सौर्य बत्ती जडानका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७६/७७ 05/27/2020 - 13:29

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! !! !!!

७६/७७ 05/27/2020 - 13:24

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 05/21/2020 - 13:11

१३ र १४ न‌ं. बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७६/७७ 02/02/2020 - 10:39

Contract Identification No. GGM/Works/NCB/ 12/2076-077 Construction of Municipality Office Building

७५/७६ 01/01/2020 - 16:53

ठेक्का नं. १ देखी ११ सडक कालाेपत्रे सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना ! !! !!!

७६/७७ 12/10/2019 - 12:43 PDF icon Thekka.pdf

दरभाउ पत्र नं. ०१,०२ । २०७६।०७७ आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रान सम्बन्धी १५ दिने सूचना

७७/७८ 08/07/2019 - 12:30 PDF icon dar bhau patra 01,02.2076.077.pdf

ठेक्का नं. १।०७५।०७६ ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 08/07/2019 - 12:21 PDF icon Thekka 1.075.076.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७५/७६ 05/06/2019 - 16:09

ठेक्का नं. १७ देखी २१ सडक कालाेपत्रे तथा भवन निर्माण सम्बन्धि सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सूचना ! !! !!!

७५/७६ 04/23/2019 - 11:20

Pages