FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिका निर्णय राजपत्र ! !! !!! ७८/७९ Friday, December 3, 2021 - 11:41 PDF icon राजप.pdf
नगर शिक्षक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ Tuesday, August 17, 2021 - 15:06 PDF icon नगर शिक्षक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
विषयगत समितिको कार्यविधि २०७८ ७७/७८ Monday, July 5, 2021 - 15:30 PDF icon विषयगत समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कार्यासञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ Monday, July 5, 2021 - 15:30 PDF icon गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कार्यासञ्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
आपतकालीन महिला तथा बालबालीका संरक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ Monday, July 5, 2021 - 15:29 PDF icon कन्टिनजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
आपतकालीन महिला तथा बालबालीका संरक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ Monday, July 5, 2021 - 15:28 PDF icon आपतकालीन महिला तथा बालबालीका संरक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७ ७७/७८ Tuesday, June 15, 2021 - 13:29 PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७.pdf
रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ Tuesday, June 15, 2021 - 13:26 PDF icon रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७.pdf
सेफ हाउस सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ Tuesday, June 15, 2021 - 13:19 PDF icon सेफ हाउस सञ्चालन कार्यविधि.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ Tuesday, June 15, 2021 - 13:18 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages