FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:49 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
टोल विकास समिति कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:49 PDF icon टोल विकास समिति कार्यविधि, २०७५.pdf
मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:48 PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:47 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७५.pdf
महिलाको स्वास्थ्य संग उपप्रमुख, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:44 PDF icon महिलाको स्वास्थ्य संग उपप्रमुख, २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:43 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
शिक्षा ऐन । ७७/७८ Wednesday, July 29, 2020 - 12:34 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
गौरीगङ्गा न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ७७/७८ Sunday, July 19, 2020 - 14:42 PDF icon न्यायिक समिति.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७७/७८ Sunday, July 19, 2020 - 13:56 PDF icon प्रशासकीय एेन.pdf
कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य व्यवस्था तथा राहत वितरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ Sunday, July 19, 2020 - 13:37 PDF icon कोभिड -१९.pdf

Pages