FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजना अनुुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ Wednesday, February 24, 2021 - 16:14 PDF icon anugaman.pdf
विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ Wednesday, February 24, 2021 - 16:12 PDF icon dkhaja.pdf
उद्यमविकास सहायता कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ Monday, January 25, 2021 - 12:51 PDF icon UBS.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:49 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
टोल विकास समिति कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:49 PDF icon टोल विकास समिति कार्यविधि, २०७५.pdf
मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:48 PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:47 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७५.pdf
महिलाको स्वास्थ्य संग उपप्रमुख, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:44 PDF icon महिलाको स्वास्थ्य संग उपप्रमुख, २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७७/७८ Thursday, August 13, 2020 - 16:43 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
शिक्षा ऐन । ७७/७८ Wednesday, July 29, 2020 - 12:34 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf

Pages