FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाैरीगंगा नगरपालिकाकाे बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ राजपत्र ७४/७५ Sunday, July 15, 2018 - 16:29 PDF icon बजार अनुगमन.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि २०७४ राजपत्र ७४/७५ Sunday, July 15, 2018 - 16:26 PDF icon बैठक संचालन.pdf
गाैरीगंगा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ राजपत्र ७४/७५ Sunday, July 15, 2018 - 16:12 PDF icon अादेश र अधिकारपत्र.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाकाे शिक्षा नियमावली २०७४ राजपत्र ७४/७५ Sunday, July 15, 2018 - 16:08 PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाे नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ राजपत्र ७४/७५ Sunday, July 15, 2018 - 16:05 PDF icon कार्य विभाजन.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ राजपत्र ७४/७५ Sunday, July 8, 2018 - 17:46 PDF icon कार्य सम्पादन.pdf

Pages