FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

डिजिटल बोर्ड तथा बत्ति जडान कार्यका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तिम योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मालिका मा.वि को १२ कोठामा फलसिलिंग र ४ वटा कोठामा जस्ता पाता लगाउने कार्यका निम्ति दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Pages