FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रानको सूचना ! !! !!!

ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, भरान कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी संचना ! !! !!!

विभिन्‍न तालहरुमा माछा पालन तथा बिक्री वितरण कार्यका लागी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

GGM/GOODS/SQ/05/2078/079 प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर जोगनिया तालमा माछा पालन तथा बिक्री बितरण गौरीगङ्गा नगरपालिका-०४

GGM/GOODS/SQ/06/2078/079 प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर रारा ताल, ठिमी ताल, त्रिवेणी ताल र गौरी तालमा माछा पालन तथा बिक्री बितरण गौरीगङ्गा नगरपालिका-०४

Pages