FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं. १ देखी ११ सडक कालाेपत्रे सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना ! !! !!!

दस्तावेज: 

दरभाउ पत्र नं. ०१,०२ । २०७६।०७७ आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रान सम्बन्धी १५ दिने सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का नं. १।०७५।०७६ ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६।०४।१९ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

दस्तावेज: 

Pages