गाैरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थीत माेहन्याल मन्दिर