FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आशयको सुचना

७६/७७ 06/08/2020 - 16:38

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 06/03/2020 - 13:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 06/03/2020 - 13:16

चौमाला बालुवागडा सडक ग्राभेलका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७६/७७ 05/27/2020 - 13:34

सौर्य बत्ती जडानका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७६/७७ 05/27/2020 - 13:29

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ! !! !!!

७६/७७ 05/27/2020 - 13:24

१३ र १४ न‌ं. बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! !! !!!

७६/७७ 02/02/2020 - 10:39

Contract Identification No. GGM/Works/NCB/ 12/2076-077 Construction of Municipality Office Building

७५/७६ 01/01/2020 - 16:53

ठेक्का नं. १ देखी ११ सडक कालाेपत्रे सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना ! !! !!!

७६/७७ 12/10/2019 - 12:43 PDF icon Thekka.pdf

दरभाउ पत्र नं. ०१,०२ । २०७६।०७७ आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रान सम्बन्धी १५ दिने सूचना

७७/७८ 08/07/2019 - 12:30 PDF icon dar bhau patra 01,02.2076.077.pdf

Pages