FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७७/७८ 08/13/2020 - 16:43 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
शिक्षा ऐन । ७७/७८ 07/29/2020 - 12:34 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
गौरीगङ्गा न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ७७/७८ 07/19/2020 - 14:42 PDF icon न्यायिक समिति.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७७/७८ 07/19/2020 - 13:56 PDF icon प्रशासकीय एेन.pdf
कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य व्यवस्था तथा राहत वितरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/19/2020 - 13:37 PDF icon कोभिड -१९.pdf
गौरीगंगा नगरपालिकाकाे आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/26/2019 - 16:40 PDF icon गौरीगंगा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-2075.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ! !! !!! ७५/७६ 02/26/2019 - 16:36 PDF icon नगर सभा संचालन .pdf
सूचनाको हक निवेदनकाे ढाचा ७५/७६ 08/16/2018 - 08:45 PDF icon सूचनाको हक निवेदन.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाकाे एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ राजपत्र । ७४/७५ 07/15/2018 - 17:08 PDF icon एकिकृत कर राजपत्र.pdf
गाैरीगंगा नगरपालिकाकाे अार्थिक त्रियाकलाप नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकाे कार्यविधि २०७४ राजपत्र ७४/७५ 07/15/2018 - 17:07 PDF icon अार्थीक कृयाकलाप.pdf

Pages